ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки - 1947 рік.
Місце розташування бібліотеки - 1 поверх
Загальна площа - 92,6 м
Для користувачів є читальний зал на 6 посадочних місць
Завідує бібліотекою – Матназарова Ірина В’ячеславівна, вища освіта,бібліотекар І категорії, стаж роботи – 30 років

Основнi завдання i напрямки дiяльностi шкiльної бiблiотеки:

- сприяти реалiзацiї державної полiтики в галузi освiти, розвитку навчально-виховного процесу;
- формувати в школярів прагнення до книги як джерела духовного розвитку;
- виховувати у школярiв iнформацiйну культуру, культуру читання, прищеплювати навички самостiйної роботи з книгою;
- формувати вмiння користуватися бiблiотекою, її послугами, книгою,її довiдковим апаратом i розвивати творчу думку, пiзнавальнi здiбностi та iнтереси школярiв, сприяти успiшному засвоєнню ними навчальних програм;
- подальше розвивати iнформативнi функцiї шкiльної бiблiотеки;
- виховувати шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;
- сприяти рiзними формами i методами бiблiотечної роботи самоосвiтi учнiв, пiдвищенню методичної, педагогiчної майстерностi вчителiв шляхом популяризацiї педагогiчної лiтератури та iнформацiї про неї;
- надавати допомогу в навчально-виховному процесi по проблемi школи "Модернізація освітнього процесу в умовах адаптивної школи»

Проблема бiблiотеки: "Залучення до читання, організація роботи з книгою та інформаційне забезпечення читачів".

Правила користування шкільною бібліотекою

Читачі бібліотеки повинні дотримуватися наступних правил:

1. Дбайливо відноситися до творів друку (не виривати, не загинати сторінок, не робити в книгах підкреслень, позначок), інших документів на різних носіях.
2. Підтримувати порядок розставляння книг у відкритому доступі бібліотеки, розташування карток в каталогах і картотеках.
3. Користуватися цінними і довідковими документами лише в приміщенні бібліотеки.
4. Переконатися при отриманні книг у відсутності дефектів, а при виявленні проінформувати про це працівника бібліотеки. Відповідальність за виявлені дефекти в книгах, що здаються, несе останній користувач.
5. Замінювати книги в разі їх втрати або псування ним рівноцінними.
6. Повністю розрахуватися з бібліотекою після закінчення терміну вчення в школі.
7. Читачі мають право отримати додому не більше чотирьох книг.
8. Максимальні терміни користування документами:

- підручники, навчальні посібники - навчальний рік;
- науково - популярна, пізнавальна, художня література – 14 днів;
- періодичні видання, видання підвищеного попиту-три дні.

9. Читачі можуть продовжити термін користування документами, якщо на них відсутній попит з боку інших читачів.